-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

JML SIA BULANAN PER KELAS

Posted by Jae

Bulan
Silahkan pilih Bulan
Bulan di pilih :

REKAP ABSENSI PER KELAS UNTUK BULAN :
BULAN Sakit (S) Ijin (I) Alfa (A) JUMLAH
0 siswa 0 siswa 0 siswa 0 siswa

JUMLAH ABSENSI BULAN ( ) PER KELAS

NO KELAS WALI Siswa Sakit (S) Ijin (I) Alfa (A) JML
1X-MIPA.1Suhermiyati ,S.Pd36 Orang 00 0 0
2X-MIPA.2IR. Endang Respatiati36 Orang 00 0 0
3X-MIPA.3Muhamad Jaelani, S.Pd36 Orang 00 0 0
4X-MIPA.4Widiyorini, S.Pd36 Orang 00 0 0
5X-MIPA.5Surya Pambudi,S.Pd,M.Pd36 Orang 00 0 0
6X-MIPA.6Suparti,S.Kom36 Orang 00 0 0
7X-MIPA.7Hartatik, S.Pd36 Orang 00 0 0
8X-IPS.1Ulin Nafiah,S.Pd36 Orang 00 0 0
9X-IPS.2Abdul Rokhim S.Ag36 Orang 00 0 0
10X-IPS.3Sri Ambarwati, S.Pd36 Orang 00 0 0
11X-IPS.4Dra. Sosiatun,M.Pd36 Orang 00 0 0
12X-IPS.5Saida Zulfa,S.Pd,M.Pd36 Orang 00 0 0
13XI-MIPA.1Ahmad Rofik, S.Pd,M.Si34 Orang 00 0 0
14XI-MIPA.2Tri Ambarwati M., S.Pd34 Orang 00 0 0
15XI-MIPA.3Siti Nurjanah, S.Pd36 Orang 00 0 0
16XI-MIPA.4Wahyu Astuti, S.Pd35 Orang 00 0 0
17XI-MIPA.5Khilyatul Khoiriyah, S.Pd35 Orang 00 0 0
18XI-MIPA.6Luluk Fikriyah,S.Pd.I36 Orang 00 0 0
19XI-MIPA.7Sinar Syamsiyah, S.Pd32 Orang 00 0 0
20XI-IPS.1Sila Widyatama,S.Pd36 Orang 00 0 0
21XI-IPS.2Aslami Nofita Savitri,S.Pd.36 Orang 00 0 0
22XI-IPS.3Dra Kusmiyati36 Orang 00 0 0
23XI-IPS.4Angga Amoriska,S.Sn34 Orang 00 0 0
24XI-IPS.5Dra. Rosidah,M.Si34 Orang 00 0 0
25XII-MIPA.1Dyah Catur Sulistiyani , S.Pd39 Orang 00 0 0
26XII-MIPA.2Darto, S.Pd, MBA36 Orang 00 0 0
27XII-MIPA.3Budiyanto, S.Pd36 Orang 00 0 0
28XII-MIPA.4Nur Qosim, S.Pd,MPd36 Orang 00 0 0
29XII-MIPA.5Dra. Endah Kusdiningsih,M.Pd34 Orang 00 0 0
30XII-MIPA.6Dra. Mimin Aminah35 Orang 00 0 0
31XII-IPS.1Drs. Suharno , M.Pd37 Orang 00 0 0
32XII-IPS.2Lilis Mujiati S.Pd39 Orang 00 0 0
33XII-IPS.3Drs. Rohadi,MA,M.Si37 Orang 00 0 0
34XII-IPS.4Maslikan, S.Pd,M.Si36 Orang 00 0 0
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani