-->
sma3
Jum'at, 14 Desember 2018
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS XI-MIPA.5 sampai : 2018/12/14

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Khilyatul Khoiriyah, S.Pd
NIP : 296
Alamat : Zkhilya@yahoo.com
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 175465 Ade Rahma Maulida - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
2 175502 Aditya Naylul Izza - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
3 175538 Alvina Rohmatul Ummah 2 - 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
4 175505 Antonius Ezra Cristian - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
5 175469 Baruna Arie Subiantoro 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
6 175507 Chintya Putri Andriyani 1 2 - 3 0% - - - - 0 % 0 %
7 175473 Dian Luluk Safitri 3 2 1 6 1% - - - - 0 % 1 %
8 175475 Dinda Vicky Nur Laila 3 1 1 5 1% - - - - 0 % 1 %
9 175512 Dwi Novy Saputro 1 1 4 6 5% - - - - 0 % 5 %
10 185756 Faisal Rahmawijaya 7 1 7 15 9% - - - - 0 % 9 %
11 175514 Fajar Kurniawan 3 - 6 9 8% - - - - 0 % 8 %
12 175546 Ferawati Fajrin - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
13 175480 Iffah Choirun Nisa 2 4 5 11 7% - - - - 0 % 7 %
14 175483 Indah Khoirotun Nisa - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
15 175548 Khusnul Marom - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
16 175550 Luluatun Nuronniyah - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
17 175517 Makkiyah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
18 175551 Mazza Muharnifah 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
19 175488 Muhammad Huky Naja 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
20 175489 Muhammad Nurul Alim - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
21 175554 Muhammad Riza Bakhrun 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
22 175555 Muhammad Roni Ahyar - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
23 175521 Mukhamad Taufiq Maulana 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
24 175522 Mukhammad Fauzul Adhim - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
25 175523 Mustofiyah Wulan Dari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
26 175526 R. Suryo Padmonegoro 1 3 4 8 5% - - - - 0 % 5 %
27 175560 Rani Ayu Wijayati - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
28 175564 Riska Nurul Hidayah 2 2 - 4 0% - - - - 0 % 0 %
29 175565 Rofiqotul Latifah - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
30 175494 Rokhimatul Ovica Aulia 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
31 175528 Shofiyyatuz Zahro - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
32 175568 Sri Zuliyanti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
33 175569 Surya Panji Asmoro 3 1 1 5 1% - - - - 0 % 1 %
34 175500 Tri Syamrotul Jannah 2 - 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
35 175531 Vina Saroya 3 - - 3 0% - - - - 0 % 0 %
36 175532 Wahyu Ahmad Rondi 1 1 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
    Jumlah 40 21 34 95   0 0 0 0    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani