-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-MIPA.6 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Suparti,S.Kom
NIP : 302
Alamat : Mranggen
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 185937 Ahmad Afwani Abidin - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
2 185938 Ahmad Arif Setiadi - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
3 185939 Anaelia Syakilla Maharatna - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
4 185940 Bagus Dewa Saputra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
5 185941 Devi Yulianti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
6 185942 Dewi Zulfatul Arifah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
7 185943 Entik Estifika - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
8 185944 Eva Aprinia Syaharani - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
9 185945 Fatulloh Kukoh Wicaksono - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
10 185946 Hafiz Muhammad Hamas - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
11 185947 Isnawati - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
12 185948 Jelita Dara Zella - 7 2 9 3% - - 2 2 6 % 4 %
13 185949 Miftahul Janah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
14 185950 Moh Rendi Satria - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
15 185951 Mohammad Riyan Habeb Ahyani 1 - 3 4 4% - - 3 3 9 % 6 %
16 185952 Muhammad Azka Amiruddin - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
17 185953 Muhammad Dwi Satrio 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
18 185954 Muhammad Jazilul Fahmi - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
19 185955 Muhimmatul Ulya - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 185956 Nadhira Aulia Putri - 1 - 1 0% - 1 - 1 0 % 0 %
21 185957 Nazla Nabilatuzzahra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
22 185958 Nihayatul Ulyafiddini - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
23 185959 Nova Setyo Wibowo - - 2 2 3% - - 1 1 3 % 3 %
24 185960 Puji Astuti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
25 185961 Putri Dwi Novita Sari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
26 185962 Rahmawati Setyawanda - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
27 185963 Rize Mirzaq Nur Arifah - - - - 0% 1 - 1 2 3 % 1 %
28 185964 Roudlotul Ulfa - - 1 1 1% - 1 3 4 9 % 4 %
29 185965 Samodra Ramadhan - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
30 185966 Sari Kurniasih 1 1 - 2 0% - - - - 0 % 0 %
31 185967 Siti Nada Nurchalisha - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
32 185968 Siti Nur Ainissaadah - - 1 1 1% 1 - - 1 0 % 1 %
33 185969 Tarissa Evita Candra 5 3 5 13 7% 1 - - 1 0 % 5 %
34 185970 Yudha Rossi Andrean - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
35 185971 Yusrilzal Rokhim - - - - 0% 3 - - 3 0 % 0 %
36 185972 Zuyun Khoiriyah 1 1 - 2 0% - - - - 0 % 0 %
    Jumlah 9 14 16 39   7 2 10 19    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani