-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-MIPA.4 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Widiyorini, S.Pd
NIP : 197301252006042010
Alamat : Ds. Bango RT 02 RW 05 Demak
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 185865 Agung Yunis Setiawan - - - - 0% - 1 - 1 0 % 0 %
2 185866 Alvina Oktavia Damayanti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
3 185867 Andy Febrian - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
4 185868 Angga Maulana - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
5 185869 Bagus Setiawan - 1 1 2 1% - - - - 0 % 1 %
6 185870 Danang Rizki Adi Saputro - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
7 185871 Didik Setiawan - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
8 185872 Erza Ardian Putra Pratama - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
9 185873 Fahma Anggraini - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
10 185874 Ika Hesti Aisyah 2 1 1 4 1% - - - - 0 % 1 %
11 185875 Indah Nawang Wulan - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
12 185876 Iqtana Jazilatul Fikriyah 3 - - 3 0% - - - - 0 % 0 %
13 185877 Ivit Ratna Sari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
14 185878 Kharisma Rose Vitamaya 8 - 1 9 1% - 1 - 1 0 % 1 %
15 185879 Laili Elysia - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
16 185880 Linda Aprilianingrum - 3 1 4 1% - 1 - 1 0 % 1 %
17 185881 Lintang Duta Pamungkas - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
18 185882 Lita Lisdayanti 2 - - 2 0% - - - - 0 % 0 %
19 185883 Lukman Hakim - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 185884 Mukhamad Irfan Maulana - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
21 185885 Mutiara Zahro 2 - - 2 0% - - - - 0 % 0 %
22 185886 Nadia Farah Annisa - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
23 185887 Nadya Intan Pratiwi - 1 - 1 0% - 1 - 1 0 % 0 %
24 185888 Novita Khoirun Nisa - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
25 185889 Nur Afifah 1 1 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
26 185890 Nur Kharisma Septiyani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
27 185891 Nurya Chaizun Tafdhiia 1 - - 1 0% - 1 - 1 0 % 0 %
28 185892 Putri Atika Sari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
29 185893 Putri Salma Salsabila - - - - 0% - 2 - 2 0 % 0 %
30 185894 Renita Tri Ananda - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
31 185895 Risky Sari Wulan - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
32 185896 Rofiatin NiMah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
33 185897 Sholikatun 2 - - 2 0% - - - - 0 % 0 %
34 185898 Sri Nurwahyuni - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
35 185899 Wulan Oktavia Nurrohmah 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
36 185900 Yusril Risa Mahendra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
    Jumlah 22 13 5 40   1 7 0 8    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani