-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-MIPA.3 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Muhamad Jaelani, S.Pd
NIP : 197106082000031004
Alamat : Desa Kalitengah RT:03 RW:02 Kecamatan Mranggen
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 185829 Adamas Hafizh Addin - 1 - 1 0% 1 2 - 3 0 % 0 %
2 185830 Ahmad Azwar Anas 1 2 - 3 0% 2 1 - 3 0 % 0 %
3 185831 Ahmad Ulin Nuha - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
4 185832 Arif Rahman Hakim 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
5 185833 Ayu Sri Wahyuni - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
6 185834 Bela Romdana - 1 - 1 0% - 4 - 4 0 % 0 %
7 185835 Charisma Putri Az-Zahra - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
8 185836 Cindy Bunga Permata Sani 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
9 185837 Dian Novita Setiyaningrum - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
10 185838 Diana Uvia - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
11 185839 Difa Permatasari - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
12 185840 Dwi Ayu Sriwahyuningsih 3 4 - 7 0% - - - - 0 % 0 %
13 185841 Dyah Ayu Kusumawati - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
14 185842 Erlin Khoirun Nisa - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
15 185843 Farkhan Nuruz Zaman - 2 - 2 0% - - - - 0 % 0 %
16 185844 Ficko Cancera Wibowo - 1 - 1 0% - - 1 1 3 % 1 %
17 185845 Fristia Rena Arlinta - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
18 185846 Hananda Putri Elina Agustin - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
19 185847 Haryo Sugihantoro - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 185848 Khilyatuw Warda Azkiyah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
21 185849 Marcella Mahattan Nimas - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
22 185850 Miftakhul Munif - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
23 185851 Muhamad Atiqul Afril Maulana 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
24 185852 Muhammad Faiz Rifqi - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
25 185853 Muhammad Sholikhul Abid 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
26 185854 Nicolas Saputra - 2 3 5 4% 5 1 - 6 0 % 3 %
27 185855 Novi Dwi Fitriani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
28 185856 Putri Ayu Maulina - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
29 185857 Rahma Hidayatul Tafiana - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
30 185858 Rodhiyah - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
31 185859 Sarah Ifada - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
32 185860 Shafira Azzahra Aprilia Wijanarko 2 1 1 4 1% 1 1 - 2 0 % 1 %
33 185861 Wibowo Ponco Pamungkas - 1 3 4 4% - - 1 1 3 % 4 %
34 185862 Yuliana 2 - - 2 0% - - - - 0 % 0 %
35 185863 Zahrotul Uyuni 1 - - 1 0% 2 - - 2 0 % 0 %
36 185864 Zainal Maarif - 2 2 4 3% - - - - 0 % 2 %
    Jumlah 13 24 9 46   11 9 2 22    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani