-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-MIPA.2 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : IR. Endang Respatiati
NIP : 196401302007012003
Alamat : Perumahan Kalicik Asri - Demak
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 185793 Abdur Rahman Setyasko Putra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
2 185794 Abu Rizal Lutfi - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
3 185795 Ageng Rizky Hidayat - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
4 185796 Ahda Nabila Zahra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
5 185797 Ahmad Rendy Ardianto - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
6 185799 Ahmad Sayfullah - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
7 185800 Alfiyaturrohmaniyah 2 - 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
8 185801 Amaliya Widayanti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
9 196189 Andika Ari Yoga - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
10 185802 Andrian Maulana Fahmi - - - - 0% 3 - - 3 0 % 0 %
11 185803 Aurasti Hakimun - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
12 185804 Aziz Mahendra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
13 185805 Bintang Selena 1 - - 1 0% - - 1 1 3 % 1 %
14 185806 Deva Viviona Salsabela - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
15 185807 Emi Puji Lestari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
16 185808 Finurikha Fina Udiana - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
17 185809 Fitri Listia Nengsih - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
18 185810 Fuji Sani Esa Putri - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
19 185811 Hanum Vita Hapsari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 185812 Imelda Herliana - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
21 185813 Intan Yunita Permata Sari - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
22 185814 Ita Zahrani Kusuma Dewi 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
23 185815 Luluun Nur Ainiyah - 2 1 3 1% - - - - 0 % 1 %
24 185816 Luthfi Khoirunnisa - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
25 185817 Maya Nur Alita 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
26 185818 Muhammad Irfan Thob Roni - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
27 185819 Nailatul Naya - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
28 185820 Nikmatul Fitriyani - 1 - 1 0% 1 - - 1 0 % 0 %
29 185821 Nur Hidayah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
30 185822 Sigit Nugroho - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
31 185823 Sinta Ayuningrum Arti Nugroho - - - - 0% - - 1 1 3 % 1 %
32 185824 Tegar Wijaya Mukti - 1 1 2 1% - - 1 1 3 % 2 %
33 185825 Vania Hesthia Putri - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
34 185826 Yovie Bagus Andreanto - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
35 185827 Yustika Raihani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
36 185828 Zulfa Hanik Lia Ardiana - - 2 2 3% - - 1 1 3 % 3 %
    Jumlah 7 9 25 41   4 0 4 8    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani