-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-IPS.2 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Abdul Rokhim S.Ag
NIP : 197408142007011019
Alamat : Perumahan Mangunjiwan RT. 02 RW. 08 - Demak
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 186045 Achmad Yasin Taufik Ady Pamungkas - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
2 186046 Ahmad Sahda Haikal - - - - 0% - 2 - 2 0 % 0 %
3 186047 Ahmad Sofi Muzaki 16 1 1 18 1% - - - - 0 % 1 %
4 186048 Aninda Bagas Amanullah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
5 186049 Arga Ahmad Fahreza 3 - - 3 0% - - 1 1 3 % 1 %
6 186050 Dian Maharani - - 1 1 1% 2 - - 2 0 % 1 %
7 186051 Eko Budi Santoso - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
8 186052 Firas Nadhuddin 2 - - 2 0% - 1 - 1 0 % 0 %
9 186053 Hanifa Choirum Umma - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
10 186054 Himatul Rohmaniyah - 1 - 1 0% - 1 - 1 0 % 0 %
11 186055 Ida Listiani 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
12 186056 Khusnu Ulin Nuha 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
13 186057 Mirna Wati - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
14 186058 Mita Hari Murti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
15 186059 Muchamad Nurul Arifin - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
16 186060 Muchammad Choirul Anam Sajidin 1 - - 1 0% 1 - - 1 0 % 0 %
17 186061 Nafiatur Rohmah - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
18 186062 Nazmi Bintang Kirana - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
19 186063 Nila Ristiani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 186064 Nurseto Candra Buana 2 1 3 6 4% 4 - 1 5 3 % 4 %
21 186065 Oktavian Yogi Pratama Putra - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
22 186066 Putri Amelia Noviyanti - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
23 186067 Renny Indriyani - 2 - 2 0% - - - - 0 % 0 %
24 186068 Rifki Nova Ramadhani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
25 186069 Rika Rahayuningsih - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
26 186070 Saniatuz Zulfa 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
27 186071 Saniyah 1 - 1 2 1% 2 - 1 3 3 % 2 %
28 186072 Sholana Ikhtiriani 2 - - 2 0% 1 - - 1 0 % 0 %
29 186073 Titis Iswandini 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
30 186074 Tri Lestari - - - - 0% - 1 - 1 0 % 0 %
31 186075 Uswatun Khasanah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
32 186076 Vendi Virmansyah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
33 186077 Widya Ayu Christiani - - - - 0% - - 1 1 3 % 1 %
34 186078 Winda Amalia Sholekhah - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
35 186079 Windy Cindiyana - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
36 186080 Yuni Rohmawati - - 1 1 1% - 1 - 1 0 % 1 %
    Jumlah 31 8 7 46   12 6 4 22    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani