-->
sma3
Selasa, 19 Pebruari 2019
Alamat : Jl. Sultan Trenggono 81 Demak

REKAP ABSENSI KELAS X-IPS.1 sampai : 2019/02/19

Posted by Jae

DATA WALI KELAS
Nama : Ulin Nafiah,S.Pd
NIP : 294
Alamat : Mijen Gang Irak, RT 01/02, Wonosalam, Demak
No NIS Nama SEMESTER 1 SEMESTER 2 Total
S I A JML % A S I A JML %A %A
1 186009 Abbas As-Syiefa - - 3 3 4% 6 - 7 13 21 % 9 %
2 186010 Afina Farsidah 1 - 2 3 3% 1 - - 1 0 % 2 %
3 186011 Ahmad Khanafi - 1 - 1 0% 1 - - 1 0 % 0 %
4 186012 Akmal Kasyafi - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
5 186013 Alvin Ellia Raffael Numberi 7 1 8 16 11% 1 - 4 5 12 % 11 %
6 186014 Amin Wahyu Agung - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
7 186015 Arlita Maylia Isnada 1 - - 1 0% 2 - - 2 0 % 0 %
8 186016 Artika Indri Artiningsih - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
9 186017 Devia Hima Rizqita - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
10 186018 Dimas Nur Prasetyo - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
11 186019 Dini Risda Arini - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
12 186020 Dwi Pramudita - - - - 0% 1 - - 1 0 % 0 %
13 186021 Eva Amalia - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
14 186022 Fadya Nur Syifa - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
15 186023 Ferry Rahmat Widianto - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
16 186024 Helmalia Putri - 1 - 1 0% - - - - 0 % 0 %
17 186025 Irfan Khumaidulloh 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
18 186026 Khoirul Anwar 1 - 1 2 1% - - 1 1 3 % 2 %
19 186027 Leni Aprilia - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
20 186028 Lestiari Nurul Indana 1 1 4 6 5% 2 - 1 3 3 % 5 %
21 186029 Lutfi Safinatul Musthakim 1 - 1 2 1% - - 4 4 12 % 5 %
22 186030 Mokhamad Khoirul Huda - - - - 0% - 1 - 1 0 % 0 %
23 186031 Muchamad Farchan - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
24 186032 Muhamad Yusuf Baihaki 2 - - 2 0% 2 - - 2 0 % 0 %
25 186033 Muhammad Rifai 2 1 2 5 3% - - - - 0 % 2 %
26 186034 Muhammad Rizqi Setiyawan - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
27 186035 Nisaus Solekah 1 - 2 3 3% - - - - 0 % 2 %
28 186036 Nita Ristiana - - 2 2 3% 6 - 3 9 9 % 5 %
29 186037 Nur Alimatul Rofiah - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
30 186038 Nur Kana Rahmawati - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
31 186039 Nurul Laili - 1 - 1 0% 1 - - 1 0 % 0 %
32 186040 Qosidatul Munariyah 3 - - 3 0% 2 - - 2 0 % 0 %
33 186041 Rafika Nugraini 1 - - 1 0% - - - - 0 % 0 %
34 186042 Sania Yunita Wardani - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
35 186043 Tiara Bulan Agustina - - 1 1 1% - - - - 0 % 1 %
36 186044 Wiwik Widayanti - - - - 0% - - - - 0 % 0 %
    Jumlah 22 6 28 56   27 1 20 48    
Klik di sini ( CETAK ) untuk mencetak halaman ini Copyright (c) . Di rancang dan di susun oleh Muhamad Jaelani